foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+421 43 539 77 02
ocuhladovka@orava.sk
Obec Hladovka

Fotogaléria

Novinky z farnosti

O tom čo sa udialo v posledných dňoch v našej farnosti sa dozviete zo stránok farnosti.

Zo školských lavíc

Aj život žiakov našej základnej a materskej škole je veľmi pestrý. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží, z ktorých si priniesli slušné množstvo ocenení, pripravujú rôzne programy a vystúpenia.... a o tom všetkom sa dozviete z našich školských stránok.

Kto je prítomný?

Práve tu je 118 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Už po druhú sobotu sme mohli na STV1, tentoraz už v semifinále relácie Zem spieva, sledovať vystúpenie našej goralskej muziky pod vedením Adama Harmatu. Aj keď sa im v silnej konkurencií nepodarilo postúpiť až do finále, chceme im poďakovať za peknú reprezentáciu našej obce i našej goralskej kultúry. Pre tých, ktorí toto vystúpenie nestihli sledovať "naživo" tu máme odkaz, kde si ich vystúpenie môžu pozrieť v archíve STV1. Odkaz na samotné vystúpenie nájdete tu.

V sobotu, 24. 2. 2018, reprezentovali našu obec v relácií STV1 Zem spieva dve mládežnícke zoskupenia. Prvou z nich bola mladá dievčenská skupina, ktorá nás reprezentovala s krátky pásmom vjyrhových piesní a druhou skupinou bola mladá goralská muzika pod vedením Adama Harmatu. V silnej konkurencií sa nakoniec porota rozhodla poslať do ďalšieho kola práve goralskú muziku a tak ich v najbližšiu sobotu budeme môcť vidieť a počuť opäť. Samozrejme, že im chceme k postupu srdečne zablahoželať a všetkým zúčastneným aj poďakovať za vzornú reprezentáciu obce, no hlavne za to, že k našim goralským tradíciám prechovávajú úctu a majú chuť ich aj naďalej uchovávať a prezentovať ich aj mimo našej obce. Celú reláciu si môžete zo záznamu pozrieť v archíve STV1, alebo jednotlivé vystúpenia na nasledovných odkazoch: dievčenská skupina a goralská muzika.

Aj obci Hladovka bola udelená Cena Petra Buriana za spoluprácu pri realizáciu projektu pod názvom "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier" - viď príloha.

Cyklisti sa môžu tešiť novým prvkom na cyklotrase

Na cyklotrase v úseku Trstená – Suchá Hora bol osadené nové dopravné značenie a nový mobiliár v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V- A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Nadšenci cyklistiky určite ocenia nové dopravné značky upozorňujúce na rôzne križovania s cestnou komunikáciou, priechody, zúženú vozovku, či rôzne piktogramy ako bicykel, cyklistická šípka, trojuholník a priechod pre cyklistov, ako aj bezpečnostné opláštenie stĺpikov reflexným prvkom. Taktiež sa môžu tešiť novému mobiliáru spolu so zaujímavosťami spojenými s cyklotrasou na úseku Trstená – Suchá Hora. Na tomto úseku si cyklisti budú môcť vychutnať relax  na doplnených oddychových miestach, kde boli osadené nové lavičky, stoly, cyklostojany, odpadkové koše, orientačné cyklistické tabuľky, panorámy Tatier, dvojjazyčné informačné tabule o zaujímavostiach spojených s bývalou železnicou a jej fungovaním a  dvojjazyčná informačná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Liesku počas 2. svetovej vojny. V meste Trstená bol taktiež osadený mestský šípkový systém pri železničnej stanici a cyklobox na uloženie bicyklov a možnosti pešej turistiky. Cyklobox bude možné využívať až na začiatku cyklistickej sezóny, nakoľko mesto ešte pripravuje možnosti jeho prevádzky o čom bude včas informovať.
Veríme, že doplnením dopravného značenia, ako aj rôznorodého mobiliáru na tejto medzinárodnej cyklotrase zvýšime atraktivitu a záujem cyklistov, a tým sa stane ešte viac atraktívnejšia a lákavejšia pre slovenských, ale i zahraničných turistov. Čím chceme prispieť aj osadením spoločných cyklomáp zobrazujúcich taktiež prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničia v priebehu roka 2018.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Pracovné stretnutie partnerov projektu

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých partnerov spoločného projektu na pôde Mestského úradu v Dolnom Kubíne. Cieľom pracovného stretnutia bola analýza vecného a finančného postupu realizácie projektu k decembru 2017 a plánované aktivity v roku 2018.
Stretnutie otvorila Ing. Beáta Valeková, hlavná koordinátorka projektu a projektová manažérka mesta Dolný Kubín , ktorá odprezentovala vecné a finančné hodnotenie projektu a plnenie ukazovateľov k 31.12.2017, vrátane fotodokumentácie, počet žiadostí o platbu vrátane deklarovaných výdavkov, prehľad čerpania finančných prostriedkov, plán realizácie úloh v roku 2018, propagáciu projektu, problémy ako aj zhodnotenie spolupráce, dodržiavanie ustanovení partnerskej zmluvy a komunikáciu medzi partnermi, ktorú zhodnotila veľmi pozitívne. Partneri sa navzájom informovali o problémoch pri realizácií a o ich riešení. Identifikovali možné problémy a riziká vrátane odchýlok a oneskorení pri realizácií úloh naplánovaných na rok 2018.
Záverečným bodom stretnutia bola prezentácia k návrhu spoločnej cyklomapy v troch variantoch, ktorá bude umiestnená v katastri každého partnera popri spoločnej cyklotrase. Pri tomto bode prebiehala aktívna diskusia, nakoľko ide o rozsiahle územie a každý z partnerov má inú predstavu ako spracovať spoločnú cyklomapu, z tohto dôvodu sa partneri dohodli na ďalších spoločných stretnutiach.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020


V roku 2001 sa po prvý krát stretlo okolo viac ako 70 občanov našej obce, medzi ktorými nechýbal ani náš Detský folklórny súbor Goral a detská goralská muzika na páračkách, ktoré v tom roku po prvý krát zorganizoval obecný úrad spolu s členkami Miestneho spolku Červeného kríža. Aj takýmto spôsobom si chceli pripomenúť niektoré z našich tradícií, ktoré sa v 

domácnostiach udržiavali dlhé roky. V sobotu, 20. 1. 2018, sme sa mohli zúčastniť už 18-ty krát na týchto páračkách a maškarnom plese, ktoré opäť tak, ako po všetky predchádzajúce roky, usporiadal Obecný úrad a Miestny spolok Slovenského červeného kríža. Okrem členov - deti a mládeže z Detského folklórneho súboru a mládežníckej goralskej skupiny sa o dobrú náladu počas páračiek postarali aj hostia zo susedného Poľska, dychová hudba z Raciechowic. Tak ako po minulé roky, ani teraz nechýbalo občerstvenie - vynikajúce šišky, pre deti čaj a pre dospelých aj za pohár dobrého vínka. Po páračkách sa v sále kultúrneho domu objavili masky a po krátkom maškarnom plese nasledovala voľná zábava až do neskorej noci. Myslím si, že kto bol, neobanoval. Nakoniec sa o tom môžete presvedčiť aj sami z našich fotografií.

Upozorňujeme daňovníkov, ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z dôvodu kúpy poľnohospodárskej pôdy, lesov, kúpy objektov na podnikanie, rodinných domov a pod, predaja, dedičského konania, získania stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia,... v roku 2017), že priznanie sa podáva do 31. januára 2018 príslušnej obci. Tlačivo Daňového priznania si môžete stiahnuť tu a poučenie k vyplneniu tu.

Pamjyntaj goraľu Pamjyntaj goraľu - Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory - bol názov publikácie, ktorá vyšla v októbri 1996. Okrem stručných informácií o obci, kultúre a zvykoch, sa v nej nachádzalo viac ako 1100 štvorverší - textov piesni a 118 notových zápisov - melódií, ktoré boli zaznamenané v Hladovke a Suchej Hore. Vzhľadom k tomu, že sa momentálne dotlač neplánuje, uvoľnil zostavovateľ jej elektronickú verziu vo formáte pdf a je možné do nej nahliadnuť kliknutím na tento odkaz.

 

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie sú súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

Čítať ďalej: Cezhraničné autobusy do Zakopaného

Obec Hladovka v zastúpení starostu a poslancov OÚ v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža Vás srdečne pozývajú na Páračky a Maškarný ples, ktoré sa budú konať 20. 1. 2018 v Kultúrnom dome v Hladovke. Začiatok o 18:00 hod. Vstup je voľný. Zraz masiek v čase od 20:00 do 20:30 hod. Každá maska bude odmenená. Plagát si môžete pozrieť tu.

Podkategórie

Obec Hladovka


Počet obyvateľov

(k 1. 1. 2019): 1 043

Starosta: PhDr. Marián Brnušák

Obec Hladovka
Hladovka 45
027 13 Hladovka

DIČ: 2020571641
IČO: 00314480

Úradné hodiny:
Po-Pi od 7:30 do 15:30 hod.
(Obed. pres. 12:00 - 12:30 hod.)

Tel.: + 421 43 539 77 02
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie kontakty


Katastrálna mapa


Copyright © 2019 Obec Hladovka Rights Reserved.